آموزش نصب دزدگیر و پاور روی پژو پارس، روا، سمند، ۴۰۵، آریسان و RD

⁃ برق دائم: (سیم های پشت سوییچ - سوکت مشکی رنگ دارای سیم قرمز و سیم آبی) سیم قرمز
⁃ استارت: (سیم های پشت سوییچ - سوکت مشکی دارای سیم قرمز و سیم آبی) سیم آبی
⁃ بخاری: (سیم های پشت سوییچ - سوکت قهوه ای رنگ دارای دو سیم قرمز) سیم قرمز سمت چپ
⁃ IGN: (سیم های پشت سوییچ - سوکت طوسی رنگ‌‌ دارای سیم قرمز و سیم نارنجی) سیم نارنجی

راه اندازی فلاشر: (چراغ راهنما)

1. (در ماشین های مدل ۱۳۹۳ به بالا کاربرد ندارد) میتوانیم سیم های فلاشر دزدگیر را از دسته سیم پشت سوکت دستک راهنما بگیریم.
2. در همه ماشین ها (در صورت وجود سوکت) میشود استفاده کرد. سوکت خاکستری رنگ، واقع در سمت چپ پای راننده


راه اندازی صندوق پران دزدگیر: (در صورت وجود صندوق پران فابریک)

1. در ماشین هایی که رله سبز رنگ در سمت چپ پای راننده موجود میباشد. باید سیم صندوق پران دزدگیر را به پایه اصلی رله متصل کنید.
2. در سمند های قدیمی تر و در کل ماشین هایی که صندوق پران فابریک دارند، اما رله سبز در سمت چپ پای راننده وجود ندارد، کاربرد دارد. به این ترتیب که باید سمت چپ پای شاگرد را باز کنید و سوکت خاکستری رنگ را پیدا کنید و صندوق پران را متصل نمایید.


راه اندازی لادری دزدگیر:

1. (در صورت وجود سوکت مشکی رنگ در سمت چپ پای راننده) باید سوکت مذکور را پیدا کنید و راه اندازی کنید.
2. در ماشین هایی مانند سمند که سوکت لادری در سمت چپ پای راننده موجود نمی باشد، کاربرد دارد. به این ترتیب که باید سمت چپ پای شاگرد را باز کنید و سوکت قهوه ای رنگ را پیدا کنید و لادری درب ها و لادری صندوق را مطابق شکل زیر متصل نمایید. فقط دقت کنید، برای اینکه در‌مورد لادری صندوق تداخل پیش نیاید، باید از دیود استفاده شود و یا لادری صندوق سمت کامپیوتر کلا قطع گردد و سمت صندوق هم به لادری درب ها متصل گردد.

راه اندازی سیستم قفل و باز دزدگیر:

⁃ ابتدا باید رله باکس قفل مرکزی را پیدا کنیم. قفل مرکزی یا در محفظه سمت چپ داشبورد قرار دارد یا در بالای سوکت های متصل به پشت سوییچ قابل مشاهده است. اگر به سوکت آن دقت نمایید، خواهید دید که سوکت با اعداد ۱ تا ۹ شماره گذاری شده است.
• تحریک قفل درب ها: (روی رله باکس قفل مرکزی) پایه ۷ [-]
• تحریک باز درب ها: (روی رله باکس قفل مرکزی) پایه ۵ [-]


راه اندازی و نصب پاور ویندوز:

⁃ تحریک شیشه بالابر درب ها به صورت معمولی و مثبت میباشد. همچنین باید روکش درب راننده باز شود و سیم قهوه ای رنگ درشت روی اتومات را پیدا کنید. در این سیم با بالا رفتن شیشه پالس مثبت جریان دارد. آن را قطع کنید و یک کابل دوسیم به طرفین سیم قطع شده متصل کنید. کابل را به داخل رکاب راننده ببرید. تحریک بالابر شیشه های دیگر نیز در داخل دو سوکت رکاب راننده موجود میباشد. همه را پیدا کرده و با توجه به سمت موتور و سمت کلید سیم های تحریک بالا بردن شیشه ها، آن هارا به پاور ویندوز متصل نمایید.


فقط دقت کنید، برای اینکه در‌مورد لادری صندوق تداخل پیش نیاید، باید از دیود استفاده شود و یا لادری صندوق سمت کامپیوتر کلا قطع گردد و سمت صندوق هم به لادری درب ها متصل گردد.

راه اندازی سیستم قفل و باز دزدگیر

⁃ ابتدا باید رله باکس قفل مرکزی را پیدا کنیم. قفل مرکزی یا در محفظه سمت چپ داشبورد قرار دارد یا در بالای سوکت های متصل به پشت سوییچ قابل مشاهده است. اگر به سوکت آن دقت نمایید، خواهید دید که سوکت با اعداد ۱ تا ۹ شماره گذاری شده است.

• تحریک قفل درب ها: (روی رله باکس قفل مرکزی) پایه ۷ [-]
• تحریک باز درب ها: (روی رله باکس قفل مرکزی) پایه ۵ [-]

راه اندازی و نصب پاور ویندوز

⁃ تحریک شیشه بالابر درب ها به صورت معمولی و مثبت میباشد. همچنین باید روکش درب راننده باز شود و سیم قهوه ای رنگ درشت روی اتومات را پیدا کنید. در این سیم با بالا رفتن شیشه پالس مثبت جریان دارد. آن را قطع کنید و یک کابل دوسیم به طرفین سیم قطع شده متصل کنید. کابل را به داخل رکاب راننده ببرید. تحریک بالابر شیشه های دیگر نیز در داخل دو سوکت رکاب راننده موجود میباشد. همه را پیدا کرده و با توجه به سمت موتور و سمت کلید سیم های تحریک بالا بردن شیشه ها، آن هارا به پاور ویندوز متصل نمایید.

نکات نصب

1. اگر لادری صندوق عقب را خواستید به لادری درب ها متصل نمایید، چند روش دارد. اول اینکه سیم بکشید و به پشت لامپ یا لادری صندوق ببرید و متصل نمایید. دوم اینکه در ماشین هایی مانند سمند، از سوکت قهوه ای رنگ سمت چپ پای شاگرد استفاده نمایید. سوم و پر کاربرد ترین مدل اینکه زیر صندلی عقب سمت راننده، دسته سیم کم حجمی از صندوق میاید که به دسته سیم پر حجم تری که از جلو میاید ملحق میشود، آن را پیدا کنید. در داخل دسته سیم کم حجم تر، با استفاده از چراغ تست باید سیم لادری درب ها (اکثرا سبز رنگ) را به سیم لادری صندوق (اکثرا شیری رنگ) متصل نمایید. نحوه تست سیم ها هم به این ترتیب است که برای لادری صندوق چراغ تست باید کم نور روشن شود و با باز شدن درب صندوق، به کلی خاموش گردد و برای لادری درب ها هم باید تمامی درب ها بسته باشند و چراغ سقف جلو هم خاموش باشد و چراغ سقف عقب روی حالت درب باشد. اکنون باید چراغ تست با اتصال به سیم سبز رنگ، کم نور روشن شود و با باز شدن درب، چراغ تست خاموش گردد.
2.
در هر جای این ماشین ها سیم سبز با خط زرد، سیم منفی دائم می باشد.
3.
توجه کنید که این مطلب برای ماشین های غیر مالتی پلکس میباشد. نحوه تشخیص مالتی پلکس بودن یا نبودن هم از روی قفل مرکزی است. اگر راه باکس قفل مرکزی موجود بود، ماشین مالتی پلکس نیست و اگر رله باکس قفل مرکزی موجود نبود، بنابراین ماشین مالتی پلکس است و استفاده از این مطلب برای این چنین ماشین ها توصیه نمی شود.