آموزش نصب پاور هیوندای توسان ix35 

برق دائم: (سوکت موتور شیشه بالابر درب راننده - کانکتور شماره ۴) سیم زرد
منفی دائم: (سوکت پشت کلیدهای شیشه بالابر درب راننده کانکتور شماره ۱۰)
تحریک قفل درب ها: (سوکت قفل مرکزی درب راننده - کانکتور شماره ۱) سیم نارنجی [+]
شیشه بالابر درب راننده: (سوکت موتور شیشه بالابر درب راننده - کانکتور شماره ۶) سیم سبز [0]
شیشه بالابر درب شاگرد: (سوکت پشت کلیدهای شیشه بالابر درب راننده کانکتور شماره ۸ [+]
شیشه بالابر درب پشت راننده: (سوکت پشت کلیدهای شیشه بالابر درب راننده کانکتور شماره ۶ [+]• 

شیشه بالابر درب پشت شاگرد: سوکت پشت کلیدهای شیشه بالابر درب راننده کانکتور شماره ۹ [+] 

نکات نصب پاور

1. برای این ماشین باید از پاور گارد استفاده شود.
2. خانه شماره چهار باور گارد رو با رله به منفی تبدیل کنید و به کانکتور شماره ۵ (سیم سفید) سوکت پشت موتور شیشه بالابر متصل کنید.
3. برای تحریک پاور هم از کانکتور شماره ۱۶ سوکت بشت کلید شیشه بالابر درب راننده که منفی و ۷ ثانیه ای هستش استفاده کنید.