آموزش تعریف ریموت ادمیرال و سایبر ۵۰۰

1. سوئیچ را باز کنید.
2. سه ثانیه شاسی ریست را نگه دارید.
3. دزدگیر با پنج مرتبه آژیر پاسخ می دهد.
4. چراغ LED نیز به صورت ثابت روشن میماند.
5. اکنون یکی از دکمه های ریموت را فشار دهید.
6. نکته: نهایتا چهار عدد ریموت قابل کد دادن می باشد.