آموزش تعریف ریموت ماجیکار مدل ۹۰۲، ۸۰۲، ۷۰۲، ۹۳۲ و ۳۳۲

1. سه یا بنج مرتبه سوئیچ را از وضعیت خاموش به روشن برگردانید.
2. دستگاه یک مرتبه فلاشر می زند. 3. با فشردن دکمه هر ريموت چراغ های راهنما یک بار دیگر نیز چشمک خواهند زد.
4. بعد چند ثانیه صبر یا بر شدن حافظه دستگاه، دزدگیر از حالت کد گیری خارج می شود.
5. نکته: از سالم بودن ريموت، باطری ریموت، آنتن و سیم آنتن اطمینان حاصل نمایید.
6. نکته: با کددهی جدید، کدهای قبل باک می شود.


آموزش تعریف ریموت استیل من


1. كليد لرن داخل دستگاه را یک مرتبه فشار دهید.
2. چراغ LED به صورت ثابت روشن می ماند.
3. اکنون یکی از دکمه های ریموت را فشار دهید.
4. دستگاه با چند مرتبه آژیر پاسخ می دهد.


آموزش تعریف ریموت سیلیکون، التیمیت، کیناز و وریور

1. جامپر داخل دستگاه را یک لحظه به هم اتصال دهید.
2. بلافاصله یکی از دکمه های ریموت را دو مرتبه فشار دهید.
3. دستگاه با چند مرتبه فلاشر زدن پاسخ می دهد.آموزش تعریف ریموت اینویز ساده

1. چهار مرتبه سوئیچ را از وضعیت خاموش به روشن برگردانید. و
2. چراغ LED یک مرتبه چشمک می زند.
3. اکنون یکی از دکمه های ریموت را فشار دهید.