آموزش نصب دزدگیر لیفان ۸۲۰

. برق دائم: (بایین جعبه فیوز) سیم قرمز ضخیم
• برق ACC: واقع در پشت جعبه فیوز
• فلاشر: (یونیت بالای بدال گاز - سوکت وسط) سیم آبی [-]
• لادری تاخیری درب ها: واقع در ستون سمت راننده [-]
. لادری صندوق: (داخل صندوق - بشت گلگیر سمت راست - روی یونیت) سیم سبز|سفید [-]
• صندوق بران: (داخل صندوق - پشت گلگیر سمت راست - روی یونیت) سیم زرد [+]
• تحریک قفل و باز شدن دربها: (داخل درب راننده - زیر دکمه قفل و باز) سیم های نارنجی [-]

نکات نصب :

 برای صندوق بران از رله استفاده شود چون در حالت عادی منفی دائم دارد.