آموزش نصب دزدگیر و پاور سوزوکی گرند ویتارا


• برق دائم: (سیم های پشت سوئیچ) سیم سفید/قرمز
• برق IGN: (سیم های پشت سوئیچ) سیم مشکی/زرد
. چراغ راهنماها: (دسته سیم رکاب راننده) سیم سبز/قرمز [+] و سیم سبز زرد [+]
• لادری: (روی کامپیوتر بالای بای راننده - سوکت سفید) سیم مشکی/قرمز [-]
• تحریک قفل شدن درب ها: (روی کامپیوتر بالای بای راننده - سوکت سفید) سیم صورتی سبز [-]
• تحریک باز شدن درب ها: (روی کامپیوتر بالای بای راننده - سوکت سفید) سیم صورتی/مشکی [-]


آموزش نصب پاور ویندوز


• برق دائم: (سوکت پشت کلید های شیشه بالابر درب راننده) سیم سفید
• برق با سوئیچ: (سوکت پشت کلید های شیشه بالابر درب راننده) سیم آبی/سفید
• تحریک باور: (سوکت بشت کلید قفل کن درب راننده) سیم صورتی [-]
• تحریک بالابر شیشه ها: (سوکت پشت کلید های شیشه بالابر درب راننده) سیم سبز|سفید [+] و سیم سبز مشکی [+] و سیم سبز زرد [+] و سیم زرد [+]