نصب دزدگیر و راه اندازی آینه تاشو سانگ یانگ تیوولی

. برق دایِم: (بایین جعبه فیوز - سوکت بالا سمت چپ) سیم آبی درشت
• برق IGN: (بابین جعبه فیوز - سوکت پایین سمت راست) سیم قرمز سفید درشت
• چراغ راهنماهای سمت چپ: (بارکاب راننده - سوکت مشکی) سیم آبی زرد [+]
• چراغ راهنماهای سمت راست: (بارکاب شاگرد) باید تا اونجا سیم کشی بشه [+]
• چراغ کوچک: (بارکاب راننده - سوکت مشکی) سیم سفید|سبز [+]
• لادری تاخیری درب ها: (ستون راننده) سیم چراغ سقف
. لادری آنی صندوق: (بارکاب راننده - سوکت مشکی) سیم قهوه ای مشکی [-]
• تحریک قفل شدن دربها و جمع شدن آینه ها و فعال شدن دزدگیر فابریک: (پایین جعبه فیوز - سوکت پایین سمت راست) سیم مشکی [-]
• تحریک باز شدن درب ها و باز شدن آینه ها و غیرفعال شدن دزدگیر فابریک: (پایین جعبه فیوز - سوکت پایین سمت چپ) سیم طوسی/مشکی [-]