آموزش نصب دزدگیر و پاور کیا سورنتو ۲۰۰۸


• برق دائم: (سیم های پشت سوئیچ) سیم سبز درشت
• برق IGN: (سیم های پشت سوئیچ) سیم زرد درشت
• چراغ راهنماها: (سوکت پشت دستک راهنما) سیم نارنج [+] و سیم قرمز [+]
• لادری صندوق: (سمت چی بای راننده - سیم های با رکاب) سیم قرمز [-]
. لادری درب راننده: (سمت چپ بای راننده - سیم های با رکاب) سیم آبی [-]
• لادری درب عقب راننده: (سمت چپ بای راننده - سیم های با رکاب) سیم سبز|مشکی [-]
• لادری درب عقب شاگرد: (سمت چپ بای راننده - سیم های با رکاب) سیم آبی [-]
. لادری درب شاگر: موجود در دسته سیم وارد شده از درب شاگرد [-]
• تحریک قفل شدن درب ها: (دسته سیمی که به درب راننده میرود) سیم آبی [-]
• تحریک باز شدن درب ها: (دسته سیمی که به درب راننده میرود) سیم شیری[-]


آموزش نصب پاور ویندوز

  تحریک شیشه بالابر درب راننده: (داخل درب راننده - سوکت پشت کلیدهای شیشه بالابر) سیم آبی           درشت [+]
   تحریک شیشه بالابر سه درب دیگر: (دسته سیمی که به درب راننده می رود) سیم زرد درشت [+] و سیم      قهوه ای درشت [+] و سیم زرد درشت [+]