آموزش نصب دزدگیر و پاور جیلی AT1800 امگراند ۲۰۱۴

برق دائم: (پشت سوئیچ - سوکت سفید) سیم مشکی درشت
برق ACC: (بشت سوئیچ - سوکت سفید) سیم زرد
برق IGN: (پشت سوئیچ - سوکت سفید) سیم سبز زرد
چراغ راهنماها: (یونیت پشت جعبه فیوز - سوکت سفید پایین) سیم سبز/مشکی [+] و سیم سبز/قرمز[+]
لادری درب راننده: (دسته سیم رکاب راننده - سیمهایی که به درب راننده میرود) سیم سفید مشکی [-]
الادری درب عقب راننده: (دسته سیم رکاب راننده) سیم مشکی/قهوهای [-]
لادری درب شاگرد: (دسته سیم رکاب شاگرد - سیمهایی که به درب شاگرد میرود) سیم مشکی/آبی [-]
لادری درب عقب شاگرد: (دسته سیم رکاب شاگرد) سیم مشکی/فیروزه ای [-]
لادری درب موتور: (سمت چب قفل درب موتور - سوکت دو سیم) سیم مشکی سفید [-]
لادری درب صندوق: (دسته سیم رکاب راننده) سیم مشکی زرد [-]
صندوق بران: (دسته سیم رکاب راننده) سیم سفید/مشکی [+]
تحریک قفل شدن درب ها: (دسته سیم رکاب راننده - سیمهایی که به درب راننده میرود) سیم سبز قرمز [-]
تحریک باز شدن دربها: (دسته سیم رکاب راننده - سیمهایی که به درب راننده میرود) سیم مشکی/آبی [-]


آموزش نصب پاور ویندوز

شیشه راننده: (بشت کلید شیشه بالابر درب راننده) سیم صورتي [-]
شیشه عقب راننده: (يشت کلید ششه بالابر درب راننده) سیم قرمز سفید [-]
شیشه عقب شاگرد: (پشت کلید ششه بالابر درب راننده) سیم قرمز مشکی [-]
شیشه شاگرد: (بشت کلید ششه بالابر درب راننده) سیم آبی/قرمز [-]

توجه :
با وارد کردن تحریک منفی به سیمرهای مشخص شده فوق فقط هنگامی که سوئیچ باز است، شیشه ها بالا می رود. بعد از بالا رفتن شیشه ها با بستن سوئیچ، سیستم قفل کودک ماشین، درب ها را نیز باز می کند. بنابراین برای راه اندازی پاور ویندوز ما دو مشکل اساسی داریم. اول اینکه برای بالا رفتن شیشه ها حتما باید حداقل دو ثانيه زودتر سوئیچ باز شود. (برق آمیر و بشت کیلومتر وجود داشته باشد. دوم اینکه بعد از بالا رفتن شیشه ها و بستن سوئیچ دربهای اتومبیل باز خواهند شد. برای حل این مشکلات باید مدار زیر را برای اتومبیل نصب کرد.