نکات نصب دزدگیر mvm 315


سیم لادری صندوق عقب در حالت عادی مثبت دارد و با باز شدن صندوق عقب مثبت آن قطع می شود که با استفاده از رله می توان مثبت آن را به منفی تبدیل کرد. به این ترتیب که بايه ۸۵ به سیم لادری صندوق عقب خودرو، بایه ۸۶ و بایه ۳۰ به منفی دائم، بايه ۸۷a به لادری دزدگیر داده شود. . برای نصب سیم ها باور ویندوز به صورت منفی باید مد نظر باشد که قبل از پایان یافتن تايم قطع شدن مصرف کننده ها دربها خودرو قفل شود. تا شیشه ها بالا بروند. .
(تایم خودرو: پس از بسته شدن سوئیچ تا ۴۰ ثانیه برق بعضی از مصرف کننده ها وصل می باشد و بعد آن توسط کامپیوتر قطع می شود.) . در تمامی مراحل نصب از چراغ تست استفاده نمایید.