آموزش تعریف ریموت اسپیسکی و کنوود

1. درب را باز کنید.
2. سه مرتبه سوئیج را از وضعیت خاموش به روشن برگردانید.
3. چراغ LED به صورت ثابت روشن می ماند.
4. اکنون یکی از دکمه های ریموت را فشار دهید.
5. چراغ LED سه مرتبه چشمک می زند.