آموزش نصب دزدگیر و پاور دنا مالتی پلکس SMS

• برق دائم: (سیم های پشت سوییچ - سوکت مشکی رنگ - دارای سیم قرمز و سیم آبی) سیم قرمز
• استارت: (سیم های پشت سوییچ - سوکت مشکی رنگ - دارای سیم قرمز و سیم آبی) سیم آبی
• برق IGN: (سیم های پشت سوییچ - سوکت طوسی رنگ - دارای سیم قرمز و سیم نارنجی) سیم‌ نارنجی
• بخاری: (سیم های پشت سوییچ - سوکت مشکی رنگ - دارای دو سیم قرمز) سیم قرمز سمت چپ
• فلاشر: (سیم های پشت کلید فلاشر) سیم طوسی [-]
• لادری آنی دو‌ درب جلو: (داخل درب راننده - نود DCN - سوکت سفید بزرگ - سیم های پایین ردیف سمت چپ) سیم کرم [-] و سیم قهوه ای [-]
• لادری آنی دو درب عقب: (داخل صندوق - نود RN سمت چپ - سوکت سفید بزرگ) دو عدد سیم طوسی [-]
• لادری آنی صندوق عقب: (داخل صندوق - نود RN سمت چپ - سوکت سفید بزرگ) سیم آبی [-]
• صندوق پران: (داخل صندوق - نود RN سمت چپ - سوکت سفید سمت چپ) سیم کرم [+]
• تحریک قفل و باز شدن درب ها: (داخل درب راننده - نود DCN - سوکت سفید بزرگ) سیم قهوه ای [تک سیم عکس زانتیا]

نصب پاور ویندوز

• تحریک بالابر شیشه ها: (سیم های درب راننده - پشت کلید) سیم قرمز [-] و سیم قهوه ای [-] و سیم بنفش [-] و سیم سبز [-]

نکات نصب

1. تحریک قفل و باز کردن درب ها در دنا بر عکس زانتیا و به روش تک سیم است. به این ترتیب که با دادن منفی به سیم قهوه ای، درب ها باز و با چیدن سیم قهوه ای درب ها قفل میشود.
2. برای هر کدام از شش لادری باید دو عدد (که جمع ۱۲ عدد میشود) دیود ۴۰۰۷ گذاشته شود.
3. برای راه اندازی پاور ویندوز هم کافی است، با استفاده از چهار عدد دیود، که سر خط دار آنها یکی شده و به سیم قطع کن دزدگیر‌ یا سیم بنفش پاور گارد متصل شوند و سر بدون خط آنها به سیم های تحریک بالابر شیشه، تا پاور به صورت کامل راه اندازی شود.