آموزش نصب دزدگیر و پاور 530 MVM


. چراغ راهنماهای جلو: (زیر فرمان - سمت چب - کیت مشکی رنگ - سوکت سفید) سیم قهوه ای و سیم سبز مشکی
• چراغ راهنماهای عقب: (داخل صندوق - سمت چب - کیت مشکی رنگ) راهنماهای عقب از این کیت گرفته شود
• ادری درب جلو راننده: (بالای رکاب راننده - سمت راست - سوکت آبی) سیم نارنجی [-]
• لادری درب جلو شاگرد: (بالای رکاب راننده - سمت راست - سوکت آبی) سیم مشکی سفید [-]
. لادری درب عقب راننده: (داخل صندوق - سمت چب - کیت مشکی رنگ - سوکت سبز) سیم سبز تیره [-]        .لادری  درب عقب شاگرد: (داخل صندوق - سمت چب - کیت مشکی رنگ - سوکت سیز) سیم سبز خط [-]
. لادری صندوق: (داخل صندوق - سمت چب - کیت مشکی رنگ - سوکت سبز) سیم سفید [-]
• تحریک قفل شدن درب ها: (زیر فرمان - سمت چب - کیت مشکی رنگ - سوکت مشکی) سیم صورتی/آبی ]
• تحریک باز شدن درب ها: (زیر فرمان - سمت چپ - کیت مشکی رنگ - سوکت مشکی) سیم آبی ]

راهنمای نصب پاور

• تحریک بالابر شیشه ها: (دسته سیم وارد شده از درب راننده) سیم بنفش [-] و سیم صورتی [-] و سیم زرد [-] و سیم آبی کم
رنگ [-]


نکته : 
بعد از خاموش کردن ماشین تنها ۱۵ ثانیه زمان دارید تا شیشه ها را بالا ببرید.