آموزش نصب دزدگیر و پاور پژو ۲۰۶ و رانا مدل ۱۳۹۵ به پایین

برق دائم: (زیر فرمان - سمت راست - سوکت پشت سوییچ دارای سیم های درشت) سیم قرمز درشت
برق دائم: (زیر فرمان - سمت راست - سوکت پست سوییچ دارای سیم های درشت) سیم زرد درشت
برق IGN: (زیر‌ فرمان - سمت راست - سوکت پشت سوییچ دارای سیم های درشت) سیم زرد درشت
برق ACC: (زیر فرمان - روی BSI - سوکت عمودی سمت راست) پایه های ۱۳ [+] و ۱۴ [+]
چراغ راهنماها: (زیر فرمان - روی BSI - سوکت عمودی سمت‌ راست) پایه های ۱۳ [+] و ۱۴ [+]
لادری تاخیری درب ها: (ستون سمت چپ شیشه جلو - دسته سیمی که به چراغ سقف میرود) سیم آبی کم رنگ [+]
لادری آنی درب ها: (محل شاسی فابریک پژویی) استفاده از شاسی لادری روکار
لادری آنی درب شاگرد: (محل شاسی فابریک پژویی) استفاده از شاسی لادری روکار
لادری آنی درب عقب راننده: (ستون بین درب راننده و درب عقب راننده) سیم آبی [-]
لادری آنی درب عقب شاگرد: (ستون بین درب شاگرد و درب عقب شاگرد) سیم قهوه ای [-]
لادری آنی صندوق: (پشت لامپ صندوق عقب) سیم قهوه ای [-]
تحریک قفل شدن درب ها: (زیر فرمان - روی BSI - سوکت اریب سمت چپ) پایه ۱۳ [+/-]
تحریک باز شدن درب ها: (زیر فرمان - روی BSI - سوکت اریب سمت چپ) پایه ۱۵ [+/-]نکات نصب

1. تحریک لادری درب ها به صورت تاخیری و پالس مثبت است. بری راه اندازی لادری نیز باید از یک دیود ۴۰۰۷ استفاده نمایید. به این ترتیب که سیم لادری را بعد از ردیابی باید بچینید. سمت خط دار دیود را به سمت چراغ سقف، و سمت بدون خط دیود را به سمت کامپیوتر خودرو متصل کنید. لادری دزدگیر را نیز از پایین دیود (سمت کامپیوتر) بگیرید.
2. اگر اجبارا از لادری آنی استفاده کردید، بجز لادری های دو درب جلو، باید برای هر کدام از لادری های آنی دیگر از یک دیود استفاده نمایید.
3. تحریک لادری صندوق عقب دارای پالس منفی است.
4. برای اتصال سیم ACC دزدگیر حتما از یک دیود ۴۰۰۷ استفاده نمایید. به این ترتیب که سمت خط دار دیود به سمت دزدگیر و سمت بدون خط دیود نیز به بدنه سیم خودرو متصل گردد.
5. برای قفل و باز کردن درب ها باید سیم تحریک باز درب ها و سیم تحریک قفل درب ها را قطع کنید سپس (در دزدگیر های چینی) سیم نارنجی و سیم نارنجی/مشکی به سیم های سمت پمپ ها متصل شود و سیم های زرد و زرد/مشکی نیز به مثبت دائم متصل گردد.
6. پاور ویندوز این مدل ۲۰۶ هم به صورت معمولی و مثبت نصب می شود. محل سیم های شیشه ها برای نصب پاور ویندوز، پشت کلید های شیشه بالابر می باشد.