نحوه کد دهی ریموت فابریک ماکسیما:

همه درب‌ها بسته و قفل باشند.
کمتر از ۱۰ ثانیه بدون باز کردن سوئیچ، کلید را شش بار داخل سوئیچ کنید و در آورید.
چراغ راهنماها دو بار روشن می‌شود.
کلید را از حالت OFF به حالت ACC بچرخانید تا چراغ راهنماها یکبار چشمک بزند.
اکنون دکمه ریموت را فشار دهید تا پروسه کددهی تکمیل شود.