آموزش باز کردن رمز پخش انواع مدل های فابریک پژو ۴۰۵ و پارس

* مدل پژو سوناتایی
1. دکمه رادیو و PPT را سه ثانیه فشار دهید.
2. دکمه 3و 4 را باهم نگه دارید.
3. کد رمز جدید خود را وارد کنید.

* مدل 4005 BT و مدل ۴۰۲۰ سوناتایی

1. کد 634152 را وارد کنید.
2. دکمه setup (همان ولوم سمت راست) را بزنید.
3. کد 1111 را وارد کنید.
4. دکمه setup را بزنید.
5. دکمه رادیو و دکمه یک را جهت تغییر رمز بزنید.
6. کد رمز جدید خود را وارد کنید.


* پخش 405
بعضی پخش ها ۴۰ دقیقه به برق باشد، بعد شماره 1234 را هر کدام یک بار وارد کنید و در آخر دکمه ولوم را بزنید.

1. کلید پاور و کلید 3 را نگه دارید.
2. کد قبلی نمایش داده می شود.
3. با نگه داشتن کلید FM به مدت سه تا چهار ثانیه، کد تغییر می یابد.
4. کد 1234 را وارد کنید.
5. کلید ولوم را بزنید.