نصب سنسور دنده عقب سراتو

۱- برای نصب سنسور دنده عقب سراتو ابتدا نمایشگر را روی آینه وسط نصب نموده و سیم آن را از داخل محفظه سنسور باران به زیر سقف انتقال داده و تا ستون جلو سمت راننده ادامه دهید.

۲- سپس سیم را از پشت نوار لاستیکی دور قاب درب تا ستون وسط انتقال دهید.

۳- به وسیله ابزار مخصوص تریم، سیم را از داخل ستون وسط به سمت نوار لاستیکی درب عقب ادامه دهید تا به صندلی‌های عقب برسید، سپس با خواباندن صندلی عقب سیم را به سمت صندوق عقب هدایت کنید.

۴- حال پیچ مشخص شده را باز کنید و سیم را از زیر آن به سمت دریچه هوای صندوق هدایت کنید.

۵- اولین سوراخ‌ها را به فاصله ۲۲ سانتی‌متر از مرکز سپر و دومین سوراخ‌ها به فاصله ۴۰ سانتی‌متر از مرکز سپر و به ارتفاع ۳ سانتی‌متر از لبه سپر علامت گذاری نموده و با مته گردبر موجود در بسته سنسور سوراخ کنید.

۶- سیم سنسورها را از سوراخ ایجاد شده عبور داده و سنسور را در سوراخ نصب نمایید.

نکته مهم:
شماره سنسورها به ترتیب از سمت چپ ۱، ۲، ۳ و ۴ می‌باشد که با تگ بر روی هر سنسور مشخص شده است.

۷- چهار رشته سیم سنسورها را از زیر سپر به سمت دریچه هوای صندوق آورده و با استفاده از فنر از داخل صندوق سیم‌ها را به داخل صندوق هدایت کنید.

۸- سپس سیم‌ها را به ترتیب شماره به دستگاه دریافت کننده وصل نمایید.

۹- اکنون از سیم‌های چراغ عقب برای برق‌دهی به سیستم استفاده کرده بطوریکه یک انشعاب از سیم برق چراغ عقب گرفته و به دستگاه وصل کنید.

۱۰- سپس دستگاه گیرنده را توسط چسب دو طرفه موجود در بسته به بدنه نصب کرده و موکت صندوق را به وسیله خارهای موجود نصب نمایید.

نکته مهم: در نصب سنسورها حتما به قوس سپر و سنسور دقت کنید.