اصطلاح
معنی
اصطلاح
معنی
Ignition lock start
Ignition Lock start wire
Start
استارت
Siren
آژیر
Horn
بلندگو – در دزدگیرهای دارای مدار صوت
ANT
Antenna
آنتن
Lock
Lock signal
قفل درب‌ها
unLock
unLock signal
باز درب‌ها
Chassis
GND
Ground
بدنه – منفی دائم
Negative
منفی – به تنهایی (بدنه – منفی دائم)
Ignition
برق با سوئیچ
۱۲v
Gostant
Power
Source
برق مثبت دائم
ACC
Ignition Lock ACC
Ignition switch ACC
برق با سوئیچ – در دزدگیرهای استارتی برق بخاری و کولر
Ignition Lock IGN1
Ignition Lock ON1
برق با سوئیچ – در دزدگیرهای استارتی برق پله اول سوئیچ
Ignition Lock IGN2
Ignition Lock ON2
برق با سوئیچ – در دزدگیرهای استارتی برق پله دوم سوئیچ
Positive
مثبت – به تنهایی (برق مثبت دائم)
Batt
Battery
Bttery
برق مثبت دائم – منبع تغذیه
CarCall
Beepe
Pager
پیجر – سیستم اطلاع رسانی به ریموت در دزدگیرهای دو طرفه (تصویری)
Brake
ترمز – وقتی به تنهایی مطرح شود، منظور ترمز پایی
Footbrake
Footbrake switch
ترمز پایی
HandBrake
ترمز دستی
Left
چپ
Start sensing wire
حسگر روشن شدن ماشین – اتصال به سیم دینام یا روغن
input
ورودی
output
خروجی
Power windows
Power windows control
Windows
خروجی فرمان شیشه‌بالابر
CUT
Disable
Engine cut
Engine cut off cricuit
Engine killer off cricuit
Fuel pomp cut
Interrupt
Kill
Killer
خروجی منفی جهت کنتاکت رله قطع برق
Right
راست
over-ride
Reset
RST
ریست – اصولاً منظور شاسی ریست یا پین ریست
Sensor
سنسور – حسگر
Ultrasonic
سنسور حرکتی التراسونیک
Shock sensor
سنسور ضربه
Signal
سیگنال – علامت
wire
سیم
Trunk
صندوق
Trunk opener
Trunk release
Trunk release circuit
صندوق‌پران
Hazard
Light
Parking Light
to turn signal
فلاشر – چراغ راهنماها
Centeral lock
Centeral door Lock
قفل مرکزی
Door pin switch
Door SW
Door switch
Door trigger
Pin switch
Trigger
لادری
Trunk detect
لادری صندوق
Hood
Hood trigger
لادری کاپوت (درب موتور)
Side door positive trigger
Side door negative trigger
لادری مثبت

لادری منفی