آموزش نصب دزدگیر سایپا ساینا s

⁃ این مدل (مدل اول) دقیقا مثل‌ نصب دزدگیر L90 هست. همچنین کامپیوتر این مدل کروز میباشد. کافیه به صفحه آموزش نصب دزدگیر L90 مراجعه کنید.


آموزش نصب مدل دوم (کیلس/keyless)

• برق دائم: (روی کامپیوتر - سوکت مشکی بزرگ) سیم زرد
• منفی دائم: (روی کامپیوتر - سوکت مشکی بزرگ) سیم مشکی
• چراغ راهنماها: (روی کامپیوتر - سوکت مشکی بزرگ) سیم قهوه ای نازک [+] و سیم سبز نازک [+]
• لادری: (دسته سیم ستون راننده) سیم نارنجی [-]
• تحریک قفل شدن درب ها: (روی کامپیوتر - سوکت مشکی بزرگ) سیم قرمز [مثل ۲۰۶ و ۱۳۲]
• تحریک باز شدن درب ها: (روی کامپیوتر - سوکت مشکی بزرگ) سیم سبز [مثل ۲۰۶ و ۱۳۲]