آموزش نصب دزدگیر و پاور چانگان CS35

* برق دائم: (سیم های پشت سوییچ) سیم قرمز/زرد
* برق با سوییچ: (سیم های پشت سوییچ) سیم‌ نارنجی
* چراغ راهنماهای سمت راست: (دسته سیم پا رکاب راننده) سیم سبز/مشکی [+]
* چراغ راهنماهای سمت چپ: (دسته سیم پارکاب شاگرد) سیم سبز/سفید [+]
* لادری تاخیری درب ها و صندوق: (دسته سیم ستون راننده) سیم قرمز/قهوه ای [-]
* لادری آنی درب راننده: (دسته سیم پارکاب راننده) سیم سفید/سبز [-]
* لادری آنی درب عقب راننده: ( دسته سیم پارکاب راننده) سیم طوسی [-]
* لادری آنی درب شاگرد: (دسته سیم پارکاب شاگرد) سیم سفید/آبی [-]
* لادری آنی درب عقب شاگرد: (دسته سیم پارکاب شاگرد) سیم سفید [-]
* لادری آنی درب صندوق: (دسته سیم پارکاب راننده) سیم قرمز/سفید [-]
* تحریک قفل شدن درب ها: (دسته سیم پارکاب راننده) سیم طوسی/نارنجی [-]
* تحریک باز شدن درب ها: (دسته سیم پارکاب راننده) سیم صورتی/سفید [-]

- نکات نصب دزدگیر

1. برای هر یک از لادری ها دو عدد دیود استفاده نمایید. به این ترتیب که سیم لادری را پس از ردیابی بچینید و سمت خط دار دو عدد دیود ۴۰۰۷ را به سمت درب سیم چیده شده متصل کنید. سمت بدون خط یکی از دیود ها را به سمت کامپیوتر سیم چیده شده و سمت بدون خط آن یکی دیگه دیود را به سیم لادری منفی دزدیگر متصل کنید. این کار را برای همه لادری ها انجام بدهید.
2. برای تست سیم ها حتما از چراغ تست با اهم متر استفاده نمایید.