راه‌اندازی آینه تاشو پژو پارس دارای قفل مرکزی


قفل مرکزی اتومبیل پارس و در کل خانواده پژو مثل سمند، روآ ( Roa )، آر دی(RD)، پارس، ۴۰۵ و آریسان دارای ۹ سیم می‌باشد که در اتومبیل‌هایی مثل پرشیا که آینه‌ها نیز جمع و باز می‌شوند، تمامی این ۹ سیم به کار گرفته می‌شوند.

شرح سیم های رله باکس قفل مرکزی


پایه ۱ : مثبت دائم
پایه ۲ : منفی دائم
پایه ۳ : تحریک مثبت هنگام باز شدن درب ها (متصل به محرک داخل درب)
پایه ۴ : تحریک مثبت هنگام قفل شدن درب ها (متصل به محرک داخل درب)
پایه ۵ : تحریک منفی برای باز شدن درب ها (مناسب برای متصل کردن به دزدگیر)
پایه ۶ : تحریک منفی برای جمع شدن آینه ها
پایه ۷ : تحریک منفی برای قفل شدن درب ها (مناسب برای متصل کردن به دزدگیر)
پایه ۸ : تحریک منفی هنگام قفل شدن درب ها
پایه ۹ : تحریک منفی برای باز شدن آینه ها