آموزش نصب دزدگیر مزدا ۳ قدیم
• برق دائم: (سیم های پشت سوییچ) سیم قرمز
• برق دائم: (دسته سیم رکاب راننده) سیم قرمز
• برق ACC: (سیم های پشت سوییچ) سیم زرد
• برق ACC: (دسته سیم رکاب راننده) سیم سبز/آبی کم رنگ
• برق IGN: (سیم های پشت سوییچ) سیم سبز/زرد
• استارت: (سیم های پشت سوییچ) سیم طوسی/مشکی
• چراغ راهنماها: (دسته سیم رکاب شاگرد) سیم آبی [+] و سیم آبی/قرمز [+]
• لادری درب راننده: (دسته سیم رکاب شاگرد) سیم مشکی/زرد [+]
• لادری درب عقب راننده: (دسته سیم رکاب شاگرد) سیم مشکی/قرمز [+]
• لادری درب عقب شاگرد: (دسته سیم رکاب شاگرد) سیم مشکی/سبز [+]
• لادری درب شاگرد: (سوکتی که به درب شاگرد میرود) سیم مشکی/بنفش [+]
• لادری صندوق: (دسته سیم شاگرد) سیم مشکی/قرمز [-]
• صندوق پران: (دسته سیم رکاب شاگرد) سیم مشکی/سفید [+]
• تحریک قفل شدن درب ها: (دسته سیم رکاب - کنار ستون) سیم مشکی/قرمز [-]
• تحریک باز شدن درب ها: (دسته سیم رکاب - کنار ستون) سیم مشکی/فیروزه ای [-]

نکات نصب دزدگیر

• برای تست حتما از چراغ تست یا اهم متر استفاده گردد.
• برای راه اندازی صندوق پران باید داخل درب صندوق پمپ نصب گردد. همان جا یک سوکت با دو سیم زرد و مشکی وجود دارد که در حالت عادی سیم مشکی دارای پالس منفی است و سیم زرد نیز به سیم مشکی/سفید داخل دسته سیم رکاب شاگرد اتصال دارد. فقط باید بعد از شناسایی سیم مشکی/سفید در دسته سیم رکاب شاگرد به وسیله اهم متر، به سمت کامپیوتر سیم مذکور را چیده و سمت پمپ سیم مذکور را به صندوق پران [+] دزدگیر متصل کنید.
• تحریک لادری ها به این صورت است که در حالت عادی دارای پالس منفی هستند و با باز شدن درب، پالس منفی قطع میگردد. بنابراین برای راه اندازی لادری درب ها باید از چهار عدد رله کوچک استفاده گردد. به این ترتیب که برای هر کدام از چهار لادری پایه ۸۵ رله به مثبت دائم، پایه ۸۶ رله به بدنه سیم لادری ماشین، پایه ۳۰ به منفی دائم و پایه ava به لادری صندوق نیز از  دو عدد دیود استفاده نمایید.