آموزش نصب دزدگیر جک J5


• برق دائم: (روی جعبه فیوز - سوکت سفید بالا سمت راست) سیم قرمز ضخیم
• برق IGN: (روی جعبه فیوز - سوکت سفید بااا سمت راست) سیم قرمز
• چراغ های راهنما: (روی جعبه فیوز - سوکت سفید پایین سمت چپ) سیم زرد/آبی [+] و سیم زرد/قرمز [+]
• لادری درب ها: (جعبه سوکت سمت چپ پای راننده - سوکت سفید سمت چپ بالا - ردیف سمت چپ) سیم سبز/سفید [-]
• لادری صندوق: (جعبه سوکت سمت چپ پای راننده - سوکت سفید سمت چپ بالا - ردیف سمت چپ) سیم سفید/زرد[-]
• تحریک قفل درب ها: (جعبه سوکت سمت چپ پای راننده - سوکت سفید سمت چپ بالا - ردیف سمت چپ) سیم زرد [-]
• تحریک باز درب ها: (جعبه سوکت سمت چپ پای راننده - سوکت سفید سمت چپ بالا - ردیف سمت چپ) سیم صورتی/سفید [-]