آموزش نصب دزدگیر و پاور جک  s5

• برق‌ دائم: (سیم های پشت سوییچ) سیم قرمز
• برق ACC: (سیم های پشت سوییچ) سیم سفید
• استارت: (سیم های پشت سوییچ) سیم آبی
• چراغ راهنماهای سمت راست: (دسته سیم رکاب شاگرد) سیم قرمز/سبز [+]
• چراغ راهنماهای سمت چپ: (دسته سیم رکاب راننده) سیم قرمز/آبی [+]
• لادری درب ها: (دسته سیم رکاب راننده) سیم قهوه ای [-]
• لادری صندوق: (روی BSI - سوکت ۴۵ پایه D) سیم سفید/زرد [-]
• صندوق پران: (روی BSI - سوکت ۴۵ پایه D) سیم زرد [-]
• تحریک قفل درب ها: (روی BSI - سوکت ۴۵ پایه D) سیم سفید/زرد [-] یا زرد
• تحریک باز درب ها: (روی BSI - سوکت ۴۵ پایه D) سیم قرمز [-]

آموزش نصب پاور ویندوز

• تحریک شیشه بالابر درب راننده: سیم سفید/نارنجی [+]
• تحریک شیشه بالابر درب شاگرد: سیم نارنجی [+]
• تحریک شیشه بالابر درب پشت راننده: سیم زرد [+]
• تحریک شیشه بالابر درب پشت شاگرد: سیم سبز[+]