آموزش نصب دزدگیر و پاور دانگ فنگ H30 کراس

برق دائم: (سیم های پشت سوییچ - سوکت مشکی رنگ) سیم مشکی
برق IGN : (سیم های پشت سوییچ - سوکت فیلی) سیم نارنجی
استارت: (سیم های پشت سوییچ - سوکت قهوه ای) سیم آبی
بخاری: (سیم های پشت سوییچ - سوکت قهوه ای) سیم قرمز
فشنگی روغن: (داخل موتور - زیر فیلتر روغن) سیم آبی ریز
چراغ راهنماها: (پشت جعبه فیوز - سوکت مشکی یک ردیفه - خانه های اول و دوم) سیم زرد [+] و سیم صورتی [+]
لادری پنج درب: (پشت جعبه فیوز - سوکت مشکی کوچک پنج سیم - سیم وسط) سیم بنفش تیره [-] یا سیم سفید [-] [توی بعضی مدل ها بنفش و توی بعضی مدل ها سفید]
تحریک قفل شدن درب ها: (پشت جعبه فیوز - سوکت مشکی کوچک پنج سیم) سیم نارنجی [-]
تحریک باز شدن درب ها: (پشت جعبه فیوز - سوکن مشکی کوچک پنج سیم) سیم بنفش [-]

آموزش نصب پاور ویندوز

باید روکش درب راننده باز شود، سیم هی تحریک شیشه بالابر روی سوکت سفید رنگ پشت کلید های شیشه بالابر با تحریک مثبت (مثل پراید) موجود می‌باشد.


تعریف ریموت دانگ فنگ H30 cross

1. ابتدا تمامی درب های خودرو بسته باشد.
2. سوییچ را در داخل مغزی قرار دهید.
3. ۳ مرتبه درب راننده را باز و بسته کنید.
4. سوییچ را باز کنید.
5. ۳ مرتبه درب راننده را باز و بسته کنید.
6. ۳ مرتبه سوییچ را باز و بسته کنید.
7. سوییچ را از مغزی خارج نمایید.
8. یکی‌ از دکمه های ریموت را فشار دهید.