آموزش نصب دزدگیر بر روی خودرو دوو سیلو

• برق دائم: (رکاب سمت راننده - سوکت سفید بزرگ) سیم قرمز
• ACC: (رکاب سمت راننده - سوکت سفید بزرگ) سیم سفید/قرمز
• چراغ راهنماها: (دسته سیم رکاب سمت راننده) سیم زرد [+] و سیم سبز [+]
• لادری آنی درب ها: (سیم هایی که به سمت چراغ سقفی میروند) سیم سفید [-]
• صندوق پران: (پشت کلیدی که در صندوق پران است) سیم قرمز/سفید [+]

نکات مهم نصب دزدگیر

برای راه اندازی سیستم قفل مرکزی بر روی درها اول باید بر روی در سمت راننده پمپ نصب کنید.

موفق باشید :)