آموزش نصب دزدگیر‌ و پاور کیا سراتو

برق  ACC : (بغل جعبه فیوز - سه عدد سیم قطور) سیم سفید/قرمز
چراغ راهنما: (دسته سیم زیر دستک [نکته۲] سیم زرد/نارنجی [+] و سیم قهوه ای/نارنجی [+]
صندوق پران: (رکاب راننده - دسته سیمی که به عقب میرود) سیم نارنجی [+]
لادری: (رکاب راننده - پشت سوکت قهوه ای [نکته۱] سیم طوسی/نارنجی [-]
لادری صندوق عقب: (رکاب راننده - پایین سوکت قهوه ای [نکته۱] سیم سبز [-]
تحریک قفل شدن درب ها: (رکاب راننده - پایین سوکت قهوه ای) سیم سبز [-]
تحریک باز شدن درب ها: (رکاب راننده - پایین سوکت قهوه ای) سیم زرد [-]

نحوه نصب پاور ویندوز
درب راننده: (داخل درب راننده - زیر کلید) سیم قهوه ای [+]
سه درب دیگر: (بغل رکاب راننده- خرطومی) سیم قهوه ای [+] سیم نارنجی [+] و سیم آبی [+]

نکات نصب

1. باید سوکت قهوه ای را با پایه از سر جایش بیرون بیاوریم تا به سوکت های پشتی اش دسترسی داشته باشیم.
2. برای رسیدن به دسته سیم دستک‌ راهنما نیازی به باز کردن قاب نیست و همچنین دقت کنید که از سیم زرد/نارنجی دو‌عدد وجود دارد که حتما با چراغ تستر، تست شود.