آموزش نصب دزدگیر کیا ریو

• ACC: (پشت سوییچ) سیم آبی/قرمز
• مثبت: (پشت سوییچ) سیم سبز/قرمز
• چراغ راهنما: (زیر دستک راهنما) سیم سبژ/سفید [+] و سیم سبز/زرد [+]
• لادری درب ها: (ستون جلو راننده) سیم سفید [-]
• لادری صندوق عقب: (سمت چپ پای راننده - سوکت مشکی) سیم سبز/زرد [+]
• تحریک قفل شدن درب ها: (ستون سمت چپ پشت داشبورد - سمت راست یونیت قفل مرکزی - قفل مرکزی) سیم قرمز نازک [-]
• تحریک باز شدن درب ها: (ستون سمت چپ پشت داشبورد - سمت راست یونیت قفل مرکزی - قفل مرکزی) سیم زرد نازک [-]