آموزش نصب دزدگیر تیگو 5

•  ACC: (زیر قاب بالای رکاب - بالای جعبه فیوز - دوعدد سوکت سفید رنگ - سوکت سمت راست) سیم قرمز
•  چراغ راهنماها: (روی BSI - سوکت سفید [مانند L90] ) سیم سبز/قرمز [+] و سیم سفید/آبی [+]
•  لادری درب ها: ( ستون سمت راننده) سیم سفید/مشکی [-]
• حریک قفل شدن درب ها: (دسته سیم رکاب راننده) سیم طوسی [-]
• تحریک باز شدم درب ها: (دسته سیم رکاب راننده) سیم آبی/قرمز [-]