آموزش نصب دزدگیر چری آریزو 5

• برق دائم : (روی BSI بالای کلاچ - سوکت قهوه ای) سیم قرمز درشت
• برق ACC : (روی BSI بالای کلاچ - سوکت قهوه ای) سیم قرمز/آبی
• پمپ بنزین : (دسته سیم رکاب راننده) سیم قرمز [رله قطع کن]
• صندوق پران : (دسته سیم رکاب راننده) سیم بنفش [-]
 لادری آنی درب ها : (دسته سیم رکاب راننده) سیم آبی نازک [-]
• لادری آنی صندوق : (دسته سیم رکاب راننده) سیم زرد/قرمز [-]
• لادری آنی کاپوت : سیم سفید/قرمز [-]

نکات نصب

• لادری آنی درب ها احتمالا چهار تا سیم آبی نازک در پارکاب راننده هستند. همچنین لادری تاخیری همه درب ها هم‌ داخل‌ ستون (احتمالا) سیم مشکی/زرد [-] یا سیم سبز [-] هستش.
• تحریک قفل و باز درب ها هم بصورت منفی (دوتا سیم نازک) در دسته سیم ورودی از درب راننده وجود دارد.
• چراغ های راهنماها هم داخل پارکاب و هم روی BSI به صورت مثبت موجود است.
• برای هر لادری هم حتما دوعدد‌‌ دیود مطابق آموزش های قبلی، استفاده نمایید.