آموزش نصب دزدگیر پژو ۲۰۶ و رانا مالتی پلکس Continental

⁃ چراغ راهنماهای جلو : (گلگیر های جلو) پشت چراغ راهنماهای جلو [+]
⁃ چراغ راهنماهای عقب : (دسته سیم پشت قاب زیر فرمان) دوعدد سیم سفید [+]
⁃ لادری درب راننده : (داخل خرطومی که به درب میرود) سیم صورتی [-]
⁃ لادری درب شاگرد : (داخل خرطومی که به درب میرود) سیم صورتی[-]
⁃ لادری درب عقب راننده : (دسته سیم رکاب راننده) سیم طوسی نازک [-]
⁃ لادری درب عقب شاگرد : (دسته سیم رکاب راننده) سیم طوسی نازک [-]
⁃ لادری صندوق : (دسته سیم رکاب راننده) سیم سفید [-]
⁃ تحریک قفل و باز شدن درب ها : (دسته سیم پشت قاب زیر فرمان) سیم طوسی نازک [منفی»باز] [چیدن»قفل]

نکات نصب

۱- برای هر یک از لادری ها باید دو عدد دیود ۴۰۰۷ استفاده کنید.
۲- برای هر یک از چراغ راهنماها نیز باید از یک دیود ۶ آمپر استفاده کنید.
۳- تحریک قفل و باز هم برعکس زانتیا است. یعنی با منفی دادن به سیم مربوطه درب ها باز و با چیدن همان سیم درب ها قفل میشود.


آموزش تعریف ریموت فابریک پژو ۲۰۶
1. داخل خودرو نشسته و درب را ببندید.
2. قفل درب را با دست قفل کنید.
3. سوییچ را تا اخر باز کنید.
4. دکمه ریموت را ده ثانیه نگه دارید.
5. سوییچ را ببندید و خارج کنید.
6. بعد از پنج ثانیه صبر، فرایند کد دهی تکمیل میشود.