آموزش نصب دزدگیر پژو‌ پارس کلاس ۱۵ با کامپیوتر CEC

راهنمای نصب دزدگیر
⁃ برق دائم : (سیم های پشت سوییچ - سوکت مشکی رنگ دارای سیم قرمز و سیم آبی) سیم قرمز
⁃ استارت : (سیم های پشت سوییچ - سوکت مشکی رنگ دارای سیم قرمز و سیم آبی) سیم آبی
⁃ بخاری : ( سیم های پشت سوییچ - سوکت قهوه ای رنگ دارای دو سیم قرمز) سیم قرمز سمت چپ
- IGN : (سیم های پشت سوییچ - سوکت طوسی رنگ دارای سیم قرمز و سیم نارنجی) سیم نارنجی
⁃ چراغ راهنماها : (سمت چپ پای راننده - سوکت فیلی رنگ) [+]
⁃ لادری درب راننده : (روی کامپیوتر - سوکت الاکلنگی - قسمت سبز) سیم سبز[-]
⁃ لادری سه درب دیگر : (روی کامپیوتر - سوکت الاکلنگی - قسمت سبز) سیم سبز[-]
⁃ لادری درب موتور : (روی کامپیوتر - سوکت الاکلنگی - قسمت قهوه ای) سیم قهوه ای [-]
⁃ لادری درب صندوق : (روی کامپیوتر - سوکت الاکلنگی - قسمت قهوه ای) سیم قهوه ای [-]
⁃ تحریک قفل شدن درب ها : (روی کامپیوتر - سوکت الاکلنگی - قسمت سبز) سیم شیری[-]
⁃ تحریک باز شدن درب ها : (روی کامپیوتر - سوکت الاکلنگی - قسمت سبز) سیم قهوه ای[-]

نکات نصب
1. برای هر لادری از دو عدد دیود استفاده نمایید.
2. برای قفل و باز کردن درب ها هم با تحریک منفی در محل سیم کشی ها هم به صورت تک سیم که از سیم زرد رنگی که به داخل درب راننده میرود.