آموزش نصب دزد گیر‌ پیکان

راهنمای نصب دزدگیر
⁃ برق دائم : (دسته سیم پشت سوییچ) سیم قرمز
⁃ برق IGN : (دسته سیم پشت سوییچ) سیم زرد
⁃ استارت : (دسته سین پشت سوییچ) سیم سفید
⁃ چراغ راهنماها : (دسته سیم پشت دستک راهنما که به سمت پخش میرود) سیم خاکستری [+] وسیم بنفش [+]

نکات نصب

1. برای راه اندازی سیستم قفل و باز درب ها باید داخل درب راننده یک پمپ نصب گردد.
2. برای تحریک لادری ها نیز باید لادری نصب گردد.