آموزش نصب دزدگیر پراید، تیبا و ساینا و کوییک

در مدلهای ۱۳۸۹و بالاتر :

⁃ در ابتدا این نکته رو بگم که نصب دزدگیر‌ پراید های تولید سال ۱۳۸۹ دقیقا با تیبا، تیبا۲ و ساینا که به یک صورت هستش. همه سیم های مورد نیاز روی قفل مرکزی هستند.

مدل ۱۳۸۹ به پایین

• برق دائم : (زیر فرمان - سوکت سیاه دو سیم) سیم سفید درشت
• ACC : (زیر فرمان - سوکت سیاه دو سیم) که سیم سیاه/سفید درشت
• تحریک قفل و باز دب ها : (داخل درب راننده) دو سیم آویزان از پمپ
• لادری و‌ راهنما : (سوکتی که از سمت چپ‌ پای راننده به عقب میرود.)


نکات نصب دزدگیر‌ پراید، تیبا و ساینا:

1. در‌ این حالت باید سیم های رله های قفل و باز دزدگیر را به صورتی که میگوییم ببندید. (رنگ سیم هایی که توضیح میدهیم، مطابق دزدگیر های چینی میباشد) به این ترتیب که سیم های دزدگیر (COM) باید به سمت پمپ ها متصل شوند و سیم های نارنجی دزدگیر (NC) به سمت قفل مرکز متصل شوند و سیم های زرد دزدگیر (NO) به مثبت ثابت متصل گردد.
2. در این حالت باید سیم های رله های قفل باز دزدگیر را به صورتی که میگوییم ببندید. (رنگ سیم هایی که توضیح میدهیم، مطابق دزدگیر های چینی میباشد) به این ترتیب که سیم های سفید دزدگیر (COM) را باید به داخل درب راننده ببریم و به دو سیم آویزان شده پمپ متصل کنید و سیم های نارنجی دزدگیر (NC) را به منفی ثابت متصل شوند و سیم های زرد دزدگیر (NO) به مثبت ثابت متصل گردد.
3. برای لادری صندوق عقب نیز باید از دسته سیم پشت لامپ صندوق عقب، سیم تحریک منفی لامپ که اکثر اوقات آبی رنگ است را باید به سیم لادری که در همانجاست که رنگ آن هم قرمز/آبی (در مدل های قدیمی) و یا رنگ آن سفید (در مدل های جدید) متصل کنیم تا با باز کردن صندوق عقب چراغ سقف روشن گردد.


آموزش تعریف ریموت فابریک پراید مدل طراحان

1. سوییچ را باز کنید.
2. پایه های GNDو CRASH را به هم اتصال دهید.
3. دکمه باز و دکمه صندوق پران را با هم نگه دارید.
4. فلاشر خودرو یک ثانیه روشن میماند.
5. دکمه ها را رها کنید.